Laatste zondag na Pinksteren (A 25) – Eucharistieviering


  • Datum:

voorganger Martina Liebler
lezingen Dan.12,1-3; 1Tess.5,1-11; Mt.24,15-35 (p.203)