Allerheiligste Drie-eenheid


  • Datum:

voorganger: Martina Liebler lezingen: Ex.34,4-9; 2Kor.13,11-13; Mt.28,16-20 (p. 141)