AALSMEER – 5e zondag na Pinksteren (B 8)


  • Datum:

voorganger: Mattijs Ploeger
gastheer: Han Louman
lezingen: Spr.3,1-8; 2Kor.8,9-15; Mc.5,22-43 (p. 303)