7e zondag van Pasen – Eucharistieviering


  • Datum:

Voorganger: Harald Münch.

Lezingen: Hand.16,16-34; Openb.22,12-21; Joh.14,15-21 (p. 427)