6e zondag van Pasen – Eucharistieviering


  • Datum:

Voorganger: Mattijs ploeger.

Lezingen: Hand.14,8-18; Openb.21,10-12,22-27; Joh.14,23-29 (p. 421)