5e zondag van Pasen – Eucharistieviering


  • Datum:

Voorganger: Dick Schoon.

Lezingen: Hand.13,44-52; Openb.19,1-9; Joh.13,31-35 (p. 418 o.)