2e zondag van Pasen / Beloken Pasen


  • Datum:

voorganger: Martina Liebler lezingen: Gen.8,6-16; 1Petr.1,3-9; Joh.20,19-23 (p. 121)