12e zondag na Pinksteren


  • Datum:

voorganger: Johannes van Riessen lezingen: Jez.Sir.3,17-23; Hebr.13,1-6;Lc.14,1-14 (p. 472)